Alchemist

alchemist รูปภาพปกโพสฮีโร่
alchemist cover hero

ประเภทการโจมตี : ระยะประชิด

ค่าสถานะ

Streng Hero Icon

23 +2.7

Agility Hero Icon

22 +1.5

Intelligence Hero Icon

25 +1.8

icon damage dota2

50-56

icon armor dota2

2.7

icon movement speed dota2

300

Streng Hero Icon STRENGTH

ข้อมูลฮีโร่ Alchemist

ได้รับโกลด์เพิ่มเติมจากการสังหารยูนิตและรูน BOUNTY

เขาสามารถแปรเงินที่ได้จากการฆ่าหรือสังหารแต่ละครั้งเป็นเงินพิเศษได้ Alchemist ไม่มีปัญหาในการรวบรวมเครื่องมือที่จะสู้กับศัตรูของเขา เขาสามารถซุ่มโจมตีศัตรูด้วยกรดกัดกร่อนและสารเคมีที่ไร้ความเสถียรใส่ศัตรูได้ ซึ่งเขาต่อสู้เพื่อทำให้เจ้าออร์คจอมโลภของเขายังคงเชื่อฟังเขาต่อไป

ศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาหลายชั่วตระกูล Darkbrew แต่ไม่มี Darkbrew คนใดแสดงความสร้างสรรค์ ความทะเยอทะยาน และความกล้าบ้าบิ่นแต่วัยเยาว์เช่นเดียวกับ Razzil น้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อเติบโตขึ้นเขาได้ทิ้งการค้าขายของครอบครัวไปทดลองสร้างทองคำผ่านทางการเล่นแร่แปรธาตุ

ในการเสี่ยงที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเขาเอง Razzil ประกาศว่าเขาจะเปลี่ยนภูเขาทั้งลูกให้กลายเป็นทอง ยี่สิบปีหลังจากค้นคว้า ใช้จ่าย และเตรียมการ เขาล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ต่อมาเขาถูกขังเนื่องจากการทดลองของเขาก่อให้เกิดการทำลายล้างเป็นวงกว้าง แต่กระนั้น Razzil ไม่ใช่คนที่จะท้อถอยง่าย ๆ และได้พยายามหาทางหลบหนีเพื่อดำเนินงานศึกษาวิจัยของเขาต่อ

Talent Tree
Chemical Rage อัตราฟื้นฟูพลังชีวิต +50 หน่วย 25 Chemical Rage ความเร็วในการเคลื่อนที่ +50 หน่วย
Unstable Concoction ความเสียหายสูงสุด +400 หน่วย
20 Chemical Rage เวลาโจมตีพื้นฐาน -0.1 วินาที
Greevil’s Greed มอบพลังโจมตีต่อการซ้อนทับ +3 หน่วย
15
Acid Spray มอบเกราะป้องกันแก่เพื่อนร่วมทีม
Unstable Concoction รัศมี +125 หน่วย 10
Acid Spray ลดเกราะป้องกัน +1 หน่วย

รายละเอียดสกิลของ ALCHEMIST

alchemist-acid-spray
ACID SPRAY

พ่นน้ำกรดความดันสูงลงบนพื้นที่เป้าหมาย ยูนิตศัตรูที่เข้าสู่พื้นที่ปนเปี้อนนี้จะได้รับความเสียหายต่อวินาที และถูกลดเกราะป้องกันลง

สกิล : ตำแหน่งเป้าหมาย
ประเภทความเสียหาย : กายภาพ

ทะลุการป้องกันเวทโดยสมบูรณ์ : ไม่ได้

รัศมี : 400/475/550/625
ระยะเวลา : 15
ความเสียหายต่อวินาที : 25/30/35/40
ลดเกราะป้องกัน : 3/4/5/6

มานา : 120
คูลดาวน์ : 22/21/20/19

Razzil ผสมสารที่เป็นกรดซึ่งสามารถละลายได้แม้แต่โลหะที่มีความแข็งแกร่งที่สุดโดยใช้การเล่นแร่แปรธาตุอันเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากครอบครัว Darkbrew

alchemist unstable concoction
UNSTABLE CONCOCTION

Alchemist ผสมน้ำยาที่มีส่วนประกอบไม่แน่นอน ซึ่งเขาสามารถโยนไปยังฮีโร่ฝ่ายศัตรูเพื่อสตันและสร้าง ความเสียหายรอบพื้นที่ที่ระเบิด ยิ่งใช้เวลาผสมนานเท่าไร ความเสียหายและระยะเวลาการสตันก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น Alchemist จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นขณะผสมน้ำยา หลังจาก 5.0 วินาที น้ำยาจะมีความสามารถในการสร้าง ความเสียหายและเวลาสตันสูงสุด แต่หากไม่โยนภายใน 5.5 วินาที น้ำยาจะระเบิดและส่งผลทั้งหมดแก่ Alchemist เอง!

สกิล : ไม่มีเป้าหมาย
ประเภทความเสียหาย : กายภาพ

ทะลุการป้องกันเวทโดยสมบูรณ์ : ไม่ได้
ลบล้าง : ได้โดยการลบล้างขั้นสูงเท่านั้น

สตันนานสุด : 1.7 / 2.2 / 2.7 / 3.2
ความเสียหายสูงสุด : 150.0 / 220.0 / 290.0 / 360.0
รัศมีการระเบิด : 250.0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ : 4.0% / 8.0% / 12.0% / 16.0%

มานา : 100
คูลดาวน์ : 13.0

จากความผิดพลาดในการพยายามเปลี่ยนภูเขาให้เป็นทองกลับกลายเป็นดี เมื่อสารละลายที่ได้มานั้นมีประสิทธิภาพในการทำลายได้อย่างดีเยี่ยม

alchemist corrosive weaponry
CORROSIVE WEAPONRY

Alchemist เคลือบอาวุธของเขาด้วยกรด ซึ่งจะลดความเร็วและความต้านทานสถานะแบบซ้อนทับได้แก่ศัตรูที่โดนโจมตี

สกิล : ติดตัว

ทะลุการป้องกันเวทโดยสมบูรณ์ : ไม่ได้

ซ้อนทับสูงสุด : 5.0 / 7.0 / 9.0 / 11.0
ระยะเวลาดีบัฟ : 3.5
เคลื่อนที่ช้าลงต่อการซ้อนทับ : 3.0% / 4.0% / 5.0% / 6.0%
ลดความต้านทานสถานะต่อการซ้อนทับ : 3.0% / 4.0% / 5.0% / 6.0%

จากความผิดพลาดในการพยายามเปลี่ยนภูเขาให้เป็นทองกลับกลายเป็นดี เมื่อสารละลายที่ได้มานั้นมีประสิทธิภาพในการทำลายได้อย่างดีเยี่ยม

CHEMICAL RAGE
Alchemist ให้ยาอันทำให้คลุ้มคลั่งแก่ Orge ของเขา ลดคูลดาวน์การโจมตีพื้นฐาน เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ และเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังชีวิต

ชนิดการลบล้าง: การลบล้างพื้นฐาน

สกิล : ไม่มีเป้าหมาย

ลบล้าง : ไม่ได้

ระยะเวลา : 30.0
ระยะเวลาการโจมตีพื้นฐาน : 1.2 / 1.1 / 1.0
เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังชีวิต : 50.0 / 80.0 / 110.0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ : 40.0 / 50.0 / 60.0
เพิ่มพลังโจมตีต่อ SCEPTER : 25.0
เพิ่มความเสียหายสกิลต่อ SCEPTER : 5.0%

มานา : 50/75/100
คูลดาวน์ : 60.0

alchemist chemical rage scepter

CHEMICAL RAGE
การอัปเกรดสกิลโดย SCEPTER
Alchemist หลอม Aghanim’s Scepter เพื่อมอบการอัปเกรด Aghanim’s Scepter ทั้งหมดให้แก่เพื่อนร่วมทีม Alchemist จะได้โบนัสพลังโจมตีและเพิ่มความเสียหายสกิล สำหรับทุก ๆ Scepter ที่มอบให้เพื่อน

เหล้าที่ Razzil เคยให้ Ogre ดื่มตอนที่พวกเขาแหกคุกได้กลายเป็นยาที่มีประโยชน์ท่ามกลางสงคราม

BERSERK POTION
SHARD มอบสกิลใหม่
Alchemist โยนน้ำยาใส่เพื่อนร่วมทีม ทำการลบล้างพื้นฐาน เพิ่มความเร็วในการโจมตี ความเร็วในการเคลื่อนที่ และอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตให้เพื่อนร่วมทีม

สกิล : ยูนิตเป้าหมาย
ส่งผลต่อ : ยูนิตฝ่ายเดียวกัน

ทะลุการป้องกันเวทโดยสมบูรณ์ : ได้
ลบล้าง : ได้

ระยะเวลา : 10.0
ความเร็วในการโจมตี : 50.0
อัตราฟื้นฟูพลังชีวิต : 40.0
ความเร็วในการเคลื่อนที่ : 30.0

มานา : 100
คูลดาวน์ : 35.0

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alchemist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.