Dota 2 – Patch 7.24b | แปลไทย

การเปลี่ยนแปลงไอเท็ม

Bracer

 • ลดค่าป้องกันเวทย์ จาก 5% เป็น 4%

Desolator

 • ปรับลดเกราะป้องกันจาก 7 เป็น 6
 • ดาเมทเพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 60

Diffusal Blade

 • Mana Burn ต่อการโจมตีลดลงจาก 50 เป็น 40

Maelstorm

 • Chain lightning ลดรัศมีการชิ่งของสายฟ้าจาก 900 เป็น 650

Mjollnir

 • Chain lightning ลดรัศมีการชิ่งของสายฟ้าจาก 900 เป็น 650

การเปลี่ยนแปลงฮีโร่

batrider dota2

Batraider

Flamebreak

 • Flamebreak ปรับระยะเวลาเผาจาก 2/4/6/7 เป็น 2/4/6/8

Enchantress

Impetus

 • Impetus ปรับมานาที่ใช้จาก 40/45/50/55 เป็น 65
huskar dota2

Huskar

 • Strength ที่ได้ต่อ Level ลดลงจาก 3.4 เป็น 3.2
IO dota2

IO

Overcharge

 • Overcharge ปรับ regen จาก 0.55/0.7/0.85/1% เป็น 0.5/0.6/0.7/0.8%

Lifestealer

 • Attack Speed พื้นฐานลดลงจาก 140 เป็น 130
 • ดาเมทพื้นฐานลดลง 3
nyx assassin dota2

Nyx Assassin

Impale

 • Impale ระยะเวลาสตั้นลดลงจาก 1.6/2/2.4/2.8 เป็น 1.4/1.8/2.2/2.6
puck dota2

Puck

Waning Rift

 • Waning Rift ลดระยะร่ายจาก 350 เป็น 275

Slardar

Bash Of The Deep

 • Bash of The Deep ปรับดาเมทจาก 660/115/170/225 เป็น 50/100/150/200

Guardian Sprint

 • Guardian Sprint ตอนนี้ใช้มานา 25 หน่วย จาก เดิมไม่ใช้มานา

Corrosive Haze

 • Corrosiv Haze ปรับลดเกราะจาก 10/15/20 เป็น 8/13/18
snapfire dota2

Snapfire

Firesnap Cookie

 • Firesnap Cookie ปรับระยะเวลาสตั้นจาาก 1.6/1.9/2.2/2.5 เป็น 1.6/1.8/2/2.2

Mortimer Kisses

 • Mortimer Kisses ปรับดาเมทจาก 200/300/400 เป็น 160/240/320

Timbersaw

Reactive Armor

 • Reactive Armor ปรับโบนัสเกราะต่อการซ้อนทับจาก 1/1.1/1.2/1.3 เป็น 0.9/1/1.1/1.2

Tiny

Grow

 • Grow ปรับเกราะที่ได้รับจาก 10/18/26 เป็น 10/16/22

Toss

 • Toss ปรับระยะร่ายจาก 1000/1100/1200/1300 เป็น 850/1000/1150/1300
void spirit dota2

Void Spirit

 • ปรับ Move Speed จาก 305 เป็น 300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.